Yurtdışı Patent TesciliBireysel Patent Başvuru Tescili

Bireysel Patent Başvuru Tescili talep edilen ülkelerde ayrı ayrı başvuru yapılması ile talep edilen patent başvurusu sistemidir. İlgili ülkelerde yerel vekiller aracılığı ile ilgili ülke dilinde hazırlanmış başvuru dosyası ve ödemeleri ile işlem başlatılabilmektedir. Tescil talep edilen ülke mevzuatları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Bir çok başvuru numarası ve takibeden bir çok doküman sayısı ile başvuru sahibinin takibine yönelik iş yükünü arttırması Aynı zamanda yüksek masraflar ve uzun süreçlerle karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.


Avrupa Patent Tescili (EPC)

Avrupa Patent Tescili 01 Kasım 2000 tarihine Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi (EPO) ile düzenlenmiş Avrupa Patent Tescili, üyesi olan ülkelerde tek başvuru, tek başvuru dosyası, tek ücret ile tescil talebini gerçekleştirmektedir. 41 üye ülkesi bulunan Avrupa Patent Sözleşmesi ile işlemler hızlandırılmakta, kolaylaştırılmaktadır.

Avrupa Patent Tescili verilmesine karar verilen dosyalar için, tescil kararı ilan edilerek, üye ülkelerin ofislerine EPO yayın fasikülünün ilgili ülke dilinde yapılan çevirisi ile birlikte gönderilmektedir. Bu şekilde ulusal faza işlemi başlatılmış ve başvuru ve yayın fasikülü ilgili ülke Patent Bülteni’nde ilan edilerek, Patent Belgesi düzenlenmektedir.


Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Patent işbirliği anlaşması (PCT) 01 Ocak 1996 yılında Ülkemizin de taraf olduğu ve 146 üyenin uyguladığı Patent İşbirliği Anlaşması ile üye ülkelerde tek başvuru tek dil ve tek ücret ile patent başvurusu yapılması sağlanmıştır.

Türkiye’de Ulusal patent başvurusuna sahip kişi/işletmeler Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası patent başvurusu yaparak ve Uluslararası Ofis tarafından hazırlanacak uluslararası patent araştırma raporu doğrultusunda üye ülkelerden tescil talep ettiklerini belirleyerek ilgili ülkelerde ulusal faza geçiş işlemlerini başlatmaktadırlar.

Uluslararası ve ulusal olmak üzere 2 aşamalı gerçekleşen PCT patent başvurusu, Türkiye’de mevcut ulusal patent başvuru dosyası PCT kapsamında uluslararası ofise WIPO’ya, kabul ofisi olarak seçilen Türk Patent Enstitüsü tarafından standart formlar ve patent başvurusu çevirileri ile ücret dekontu ekli olacak şekilde gönderilmesi ile başlamaktadır.

WIPO Uluslararası Ofis tarafından araştırma raporunun hazırlanması ve ilgili bültenlerde ilan edilmesi ve başvuru sahibine gönderilmesi ile birlikte ulusal faza geçiş süreci başlamış olmaktadır.  Ulusal faza geçiş, yani PCT kapsamındaki üye ülkelerden tescil talebinde bulunulması için süre, Uluslararası başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihi itibariyle 30 aydır. Ulusal faza geçiş işlemi tescil talep edilen ülkelerde yerleşik yerel vekiller aracılığı ile ve ilgili ülkenin uyguladığı patent mevzuatı gereği yapılmakta ve sonuçlanmaktadır.

Türkiye’de başvurusu olan faydalı modeller için de PCT kapsamında uluslararası patent başvuruları yapılabilmekte ve ulusal faza geçiş işlemi ile tescil talep edilen ülkelerin mevzuatları gereği yapılmaktadır.

PCT SİSTEMİ’nin amacı birden fazla ülkede tek bir patent başvurusu yapılması ile işlemleri kolaylaştırmak, süreçleri kısaltmak, yenilik araştırması için tek merkez sağlamaktır.

Ülkelerin Patent ofislerinin iş yükünü azaltmaya yönelik ve başvuru sahibinin patent konusu buluşunun prosedürlerini azaltmak ve ekonomik açıdan yarar sağlamak suretiyle ticari faaliyete geçiş sürecini kısaltmaktadır.