Patent Araştırma – İzleme


Patent Sorgulama ve Araştırma

Patent başvurusundan önce yapılması gereken ilk önce Patent Sorgulama ve Araştırma işlemidir.

Patent Sorgulama ve Araştırma işlemleri Özel Patent Takip Programı ve TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ veri tabanı kayıtlarında yer alan tescilli ve/veya ilan edilmiş buluşlar dâhilinde, patent tescili talebi istenecek buluş ile ilgili, ön araştırma yapılmakta, tekniğin bilinen durumu ile yenilik derecesi değerlendirilmektedir.

İlgili ülke ofisi tarafından ilan edilmemiş veya başvurusu sahibi tarafından erken yayını talebi yapılmamış patent başvurusu dosyaları için patent sorgulama işlemi yapılamamaktadır.

Patent araştırma ve sorgulama işlemlerini AÇILIM MARKA VE PATENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE ait özel program ile ön araştırma ve sorgulama yapılmaktadır.

İncelemeli Patent Tescili

İncelemeli Patent Tescili başvurusu yapılmasını takiben, Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli olarak yani dosyada yer alan “tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin” birbirine uyumu ve Türk Patent Enstitüsü tarafından istenilen formatta olup olmadığı ile istenilen diğer evrakların ve ödemelerin eksik olup olmadığı kontrolünü takiben incelenen patent başvuru dosyası, herhangi bir şekli eksiklik bulunmaması durumunda patent araştırma raporu talebi ve araştırma raporunun hazırlanması sürecine girmektedir.

Patent Araştırma raporunun olumlu olması üzerine sistem tercihi incelemeli patent sistemi olarak belirlenmektedir. Bu aşamada Patent araştırma raporu ile sistem tercihi 6 aylık süre ile Patent Bülteninde ilan edilmektedir. İlan aşamasında ve inceleme raporunda herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde incelemeli patent belgesi hazırlanacaktır. Koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 20 yıldır. Patent Tescili yenileme işlemine tabi değildir.

İncelemesiz Patent Tescili

İncelemesiz Patent Tescili başvurusu yapılmasını takiben, Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli olarak yani dosyada yer alan “tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin” birbirine uyumu ve Türk Patent Enstitüsü tarafından istenilen formatta olup olmadığı ile istenilen diğer evrakların ve ödemelerin eksik olup olmadığı kontrolünü takiben incelenen patent dosyası, herhangi bir şekli eksiklik bulunmaması durumunda araştırma raporu talebi ve araştırma raporunun hazırlanması sürecine girmektedir.

Türk Patent Enstitüsü’nün anlaşmalı olduğu ülke ofislerinden birinde talep edilecek araştırma işlemi sonucu araştırma raporu düzenlenecektir.

Gelen patent araştırma raporuna göre buluş sahibi tarafından sistem tercihi incelemesiz patent sistemi olarak belirlenebilmektedir. Bu aşamada araştırma raporu ile sistem tercihi 6 aylık süre ile Patent Bülteninde ilan edilmektedir.

İlan aşamasında olan patent herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde incelemesiz patent belgesi hazırlanacaktır. Koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 7 yıldır. İncelemesiz Patent Tescili Yenileme işlemine tabi değildir.

İncelemesiz patentler 7 yıllık koruma süresi içerisinde inceleme talebi yapılmak suretiyle incelemeli patent olarak işlemine devam edebilecektir.

Her 2 sistem dâhilinde patent tescilin geçerliliğini sürdürmesi için koruma süresi boyunca her yıl bir kereliğe mahsus olmak üzere sicil kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde patent tescili geçersiz kabul edilecektir.

Patent Tescilinde, başvuru aşaması, araştırma talebi, TÜBİTAK teşviklerinden yararlanma inceleme talebi, sistem tercihi, yıllık sicil kayıt yenileme ücretleri ödemeleri süreli işlemler olduğundan mutlak surette bir vekil danışmanlığında yürütülmelidir.

Aynı şekilde Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayınlanan Patent Bültenlerinde benzer başvuruların olup olmadığının tespiti de hak kayıplarının önüne geçilmesi ve ilgili sürelerde yasal müdahale haklarının kullanılması açısından önemlidir.

Bu da Türk Patent Enstitüsü nezdinde yetkili Patent vekilleri tarafından takip edilmenin önemini ortaya koymaktadır.