ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği


ISO 22000 Nedir? 22000Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’in(HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB’ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.

HACCP Nedir? haccp-nedirHACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 22000 Belgesinin Faydaları Nelerdir?
iso22000-gidaguvenligi154• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması

 • ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
 • Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
 • Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
 • Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
 • Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin zaman yönetimi,
 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 • Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.

ISO 22000 Belgesini Kimler Alabilir?
iso22000-2005-gida• Gıda üreticileri,

 • Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
 • Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Tohum ve yem üreticileri,
 • Çiftçiler,
 • Katkı malzemesi üreticileri,
 • Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
 • Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
 • Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
 • Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
 • Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır? iso22000-2005-gida2Firmanın Ticaret sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi, SSK Çalışan Hizmet Dökümü evraklarını tarafımıza ulaştırması halinde yapılacak olan başvuruya istinaden Firma için Aşama 1 Tarihi belirlenir.

Yapılacak olan Aşama1 Denetimine istinaden, denetim de ortaya çıkan eksiklikler ve firma bünyesinde yapılması gerekenler düzeltici faaliyet olarak firmaya beyan edilir.

firmanın eksiklerini tamamlaması ve hazır hale gelmesinden sonra yapılacak olan ISO Denetiminden sonra firmada uygunsuzluk bulunmaması halinde Belgelendirme İşlemleri tamamlanır

ISO 22000 Standardının Yapısı
22000-gida-guvenligi4 Gıda güvenliği yönetim sistemi

 • 4.1 Genel şartlar
 • 4.2 Dokümantasyon Şartları
 • 5 Yönetim Sorumluluğu
 • 5.1 Yönetim Taahhüdü
 • 5.2 Gıda Güvenliği Politikası
 • 5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma
 • 5.4 Sorumluluk ve Yetki
 • 5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
 • 5.6 İletişim
 • 5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
 • 5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
 • 6 Kaynak yönetimi
 • 6.1 Kaynak sağlanması
 • 6.2 İnsan kaynakları
 • 6.3 Altyapı
 • 6.4 Çalışma ortamı
 • 7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
 • 7.1 Genel
 • 7.2 Ön gereksinim programları
 • 7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
 • 7.4 Tehlike Analizi
 • 7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
 • 7.6 HACCP Planının Oluşturulması
 • 7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
 • 7.8 Doğrulama Planlaması
 • 7.9 İzlenebilirlik Sistemi
 • 7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
 • 8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
 • 8.1 Genel
 • 8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
 • 8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
 • 8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
 • 8.5 İyileştirme
 • 8.5.1 Sürekli iyileştirme
 • 8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000 Belgesi İçin İstenen Evraklar Diet PlanISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

 • ISO belgesi için istenen evraklar;
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi
 • SSK Çalışan Hizmet Dökümü evrakları istenmektedir.