Marka


Marka Tescili veya Marka Tescil bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi her türlü işaretlerdir.

Marka Tescili “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz.” Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

Türkiye’de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’nin etkili korumasından yararlanabilmesi için Marka Tescil ‘li olmak zorundadır.

Marka Tescili İşlem Aşamaları ;

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak başvuru işlemleri ile yaklaşık 8 ile 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.


Marka tescili başvurunuz yapıldıktan sonra, ilgili uzmanlar tarafından 8 ay incelenir ve markanız ilana çıkar,  3 aylık ilan süresi bitikten sonra markanızla ilgili noksan evraklar tamamlandıktan sonra markanız tescil edilir.
Marka tescili işlemleri iki aşamada tescil edilmektedir. Ücretlendirme ilk başvuru aşamasında ödenir ikinci aşamada tescil ücreti ödenir. Türk Patent Enstitüsü tarafından Markanız tescil edildikten itibaren 10 yıl boyunca sizin adınıza korunacaktır.

Markanızı koruma altına aldıktan sonra başka bir firmaya devir etme hakkınızda bulunmaktadır. 10 yılın sonunda markanızı tekrar kullanmaya karar verdiğinizde markanızı yenilemeniz gerekmektedir. Yenilemez iseniz başka firmalar sizin büyüttüğünüz emek verdiğiniz çocuğunuz gibi baktığınız markanızı sizin elinizden alabilirler.

Marka Tescili  ticaret unvanları ve işletme adları farklı kanunlar ile tescilli olsa bile, Marka olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmedikçe marka korumasından yararlanamaz.

“Marka Tescili veya Marka Tescil ” kullanılan isim, logo/şekil ve/veya ayırt edici işaretin aynısının veya karıştırılacak derecede benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli yoldur.

Marka Ön Araştırma ve Tescil Başvurusu:

1.) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
2.) Vekaletname
3.) Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Marka Tescil Form Bilgilerinin Genel İçeriği:


Marka Sahibi ve Adresi;

Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, açık adresi

Faaliyet Belgesi;
Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicili’nden alınabilir.

Marka örneği;
Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.
Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Özel Vekâletname;
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekâletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki unvan aynı olmalıdır.