Patent Faydalı Model


Patent Tescili veya Patent Tescil kavramı “Açık Olmak” anlamındaki Latince “Patere” fiilinden gelmektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir.

Patent Tescil ya da Patent Tescili alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurmaktadır. Türkiye’de alınmış bir patent tescili, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Patent tescilli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı da vermektedir. Patent Tescil Hakkı devlet tarafından TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ aracılığıyla verilir ve kanunlarla korunmaktadır.

Bir fikriniz/buluşunuz var ve bunu sanayiye uygulanabilir hale getirmek,  fikriniz üzerinden iş kurmak, uygulamaya yönelik çalışmak ve üretime geçmek istediğinizde karşılaşacağınız en büyük sorun sizden önce bir başkasının sizin fikrinizi kullanması ve taklit etmesidir. Bu tür bir riskin önüne geçmenin en önemli adımı patent tescili almaktır. Patent Tescil alarak fikrinizi, sizin izniniz olmadan uygulamak isteyen 3. şahıslara karşı  koruyabilirsiniz.


Patent Nedir ?

Patent Nedir ? diyebilmemiz için öncelikle Yeni; yani dünyanın herhangi bir yerinde açıklanmamış ve/veya yayınlanmamış tekniğin biline durumunu aşmış; yani ilgili sektörde uzman kişilerce kolayca tespit edilemeyecek sanayiye uygulanabilir; yani endüstriyel faaliyetlerde kullanılabilecek Bir “buluştan” bahsetmek gerekmektedir.

İhtiyaçtan doğan, herhangi bir teknik soruna karşı çözüm olarak geliştirilen buluşların, sahiplerine devlet tarafından bu buluşun korunması, üretilmesi, uygulanması, satılması, kiralanması haklarının tanınması da patent olarak ifade edilmektedir. “Buluş Belgesi” “buluş sahibine ait kullanım belgesi” olarak da tanımlanabilecek patent, marka ve endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarından biridir. Geliştirilen bir buluşun yöntem, metot, ürün tamamı veya bir kısmı için patent tescili talep edilebilmektedir.


Patent Başvurusu

Patent Başvurusu yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent tescili verilerek korunur.

Patent verilerek korunan buluşların 3 ana şartın sağlanması gerekmektedir;

  • yenilik Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.
  • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar/kolay bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
  • Sanayiye Uygulanabilir Olması Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.


Buluş Nedir ?

Buluş Nedir ?  Buluş tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Yeni bir düşünce, yöntem ya da aygıt üretmektir. Yeni bir düşünceyle bir probleme çözüm bulunabilir ya da eskisi geliştirilebilir. Buluş konusu, buluş sahibi ya da başvuru sahibi tarafından

–         Yenilik esası,

–         Tekniğin bilinen durumunun aşılması

–         Sanayiye uygulanabilirlik

şartları doğrultusunda tüm özellikleri açıklayan patent başvurusu dosyası hazırlanır ve Türk Patent Enstitüsü’ne sunulur. Buluş şekli olarak incelenmesi yapılan patent başvurusu herhangi bir şekli eksiklik tespit edilmemesi halinde araştırma raporu talebi sürecine dâhil edilir. Patent başvurusu araştırma raporu ile birlikte  6 ay süre ile ilan edilerek  3.şahısların itirazına ya da patent başvurusu sahibinin araştırma raporuna itirazı amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Bu aşamada patent başvurusu için patent başvurusu sahibi tarafından incelemesi ya da incelemesi sistem tercihi yapılır. İncelemeli sistem tercihi yapılması durumunda patent başvurusu araştırma raporu doğrultusunda tespit edilen öncelikli patentler ile teknik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sürecini takiben incelemeli patent belgesi edinilmesine ilişkin değerlendirme yapılır ve patent başvurusu, başvuru tarihi itibariyle 20 yıl koruma süresi ile incelemeli patent olarak tescillenir.

İncelemesiz patent sistemi, patent başvurusunun tekrar bir inceleme sürecine dâhil olmasına gerek kalmaksızın incelemesiz patent tesciline konu olmasıdır. Koruma süresi patent başvurusu tarihi itibariyle 7 yıldır. İncelemesiz patentler, 7 yıllık koruma süresi sona ermeden inceleme talebinde bulunmak suretiyle incelemesi patente dönüştürülebilir.


Patent İtiraz İşlemleri

Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları için düzenlenen patent işlemleri Türk Patent Enstitüsü nezdinde korunmaktadır.

Patent Tescili için yapılan başvuruya ait dosya, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme işlemi şekli incelemedir, yani dosya içeriği, tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin yeterliliği, birbirleriyle uyumu ve desteklemesi kriterleri göz önüne alınmaktadır.

Patent İtiraz İşlemleri uzman tarafından istenilen şekle uygun olan başvuru dosyaları, başvuru sahibinin erken yayın talebi doğrultusunda ilgili aya ait Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir. Şekli eksiklik olmayan ve ilan edilen patent konusu buluşlar için Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen resmi bildiri doğrultusunda buluşa ait dosyanın araştırma talebinin yapılması gerekmektedir.


Patent Koruma Süresi

Patent Koruma Süresi  ile ilgili başlıklar aşağıda belirtilmiştir. İncelemeli Patentin koruma süresi 20 yıl, İncelemesiz Patentin koruma süresi 7 yıl

İncelemeli Patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. İncelemesiz patent başvurusu yapılarak incelemesiz patent tescili elde edilmişse 7 yıllık koruma süresi kazanılır. İncelemesiz patent tescili için 7 yıllık koruma süresi içerisinde incelemeli patent için başvuru yapılarak başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde incelemeli patent tescili hakkı kazanmış olur ve patent tescilini 20 yıla kadar uzatabilir.

İletişim

  • Adres: Yukarı Yurtçu Mah. 4317. Cad. No:12 D:53 CK-4 Etimesgut / Ankara

  • Telefon: +90 (312) 260 58 36

  • Mobil: +90 (532) 493 24 03