ISO 9001:2015 Kalite Yönetim


Türkçesi Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu olarak belirlenmiştir ancak kısaltma olarak Türkçe değil yine tüm dünyanın kullandığı gibi ISO Olarak kullanılmaktadır. ISO Kalite Yönetim Sistemlerinin tamanın da Ön ek olarak kullanılmaktadır. ISO nun amacı Kurum, kuruluş, firma, dernek vb tüm oluşumlarda yapılan işlemlerin kayıt altında tutulması hizmet veya ürünün girdi malzeme kontrolünden başlayarak son aşamasına kadar prosedür ve formlarla desteklenmesinden oluşmaktadır. Oluşturulan ve takip edilen bu sistem sonrasında ancak belgelendirme yapılabilir.

ISO Nedir? ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiISO Kelime anlamı itibariyle ingilizce olarak “international standards organization” kelimesinin Baş harflerinin kısaltmasıyla oluşmuş ve artık tüm dünya üzerinde her ülkenin sözlüğünde kendine yer bulmuştur. Türkçesi Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu olarak belirlenmiştir ancak kısaltma olarak Türkçe değil yine tüm dünyanın kullandığı gibi ISO Olarak kullanılmaktadır.
ISO Kalite Yönetim Sistemlerinin tamanın da Ön ek olarak kullanılmaktadır. ISO nun amacı Kurum, kuruluş, firma, dernek vb tüm oluşumlarda yapılan işlemlerin kayıt altında tutulması hizmet veya ürünün girdi malzeme kontrolünden başlayarak son aşamasına kadar prosedür ve formlarla desteklenmesinden oluşmaktadır. Oluşturulan ve takip edilen bu sistem sonrasında ancak belgelendirme yapılabilir.

ISO 9001 Nedir? iso9001-rotaISO 9001 Nedir? Firmaların Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak ISO standartlarının gereklerini yerine getirmesidir. Bu Gerekler Neticesinde firmaya verilen belgenin adı da ISO 9001 Belgesidir. 9001 İbaresinin sonunda Yazan 2000, 2008 gibi rakamlar ise O Standardın en son hangi yıl revize edildiği anlamına gelir. Örneğin Şu an Kullanılan ISO 9001:2008 Belgesi en son 2008 Yılında revize edilerek yayınlanmıştır.

ISO Belgesi Nasıl Alınır? ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiFirmanın Ticaret sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi, SSK Çalışan Hizmet Dökümü evraklarını tarafımıza ulaştırması halinde yapılacak olan başvuruya istinaden Firma için Aşama 1 Tarihi belirlenir.

Yapılacak olan Aşama1 Denetimine istinaden, denetim de ortaya çıkan eksiklikler ve firma bünyesinde yapılması gerekenler düzeltici faaliyet olarak firmaya beyan edilir.

firmanın eksiklerini tamamlaması ve hazır hale gelmesinden sonra yapılacak olan ISO Denetiminden sonra firmada uygunsuzluk bulunmaması halinde Belgelendirme İşlemleri tamamlanır

ISO Belgesinin Faydaları iso-9001-belgesi-faydalariISO Belgelendirmenin Firmalara ve Organizasyonlara Sağladığı faydalar arasında başlıca sayabileceklerimiz Şunlardır,

 • Kuruluşa Kalite, Toplam Kalite anlayışlarını ve olgularını sağlamak,isonun-faydalari
 • Satış Oranlarını ve Pazar Paylarını Arttırmayı Hedeflemek,
 • İdari Yönetim Kısmının etkinliğini arttırmak,
 • Uygunsuz Ürün/Hizmet oranlarını düşürerek, ürün/hizmet maliyetlerini Azaltmak,
 • Çalışan Personele Görev Yetki ve Sorumluluk Bilinci kazandırılması,
 • Kuruluş İçi organizasyon şeması ve Saha Planlaması yapılması,
 • Yapılan tüm faaliyetlerde izleme ve değerlendirme olanağı sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetlerini arttırarak, Müşteri ilişkilerinin pozitif yönde artması,
 • Dökümantasyon ve Sistematikleşme,
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı

ISO Belgesi İçin İstenen Evraklar ISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

-ISO belgesi için istenen evraklar;

 • Ticaret sicil gazetesiiso-icin-istenen-evraklar
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi
 • SSK Çalışan Hizmet Dökümü

evrakları istenmektedir.

ISO Belgesi Geçerlilik Süresi iso-kum-saatiBütün belgelendirme kuruluşları akreditasyon Kuralları gereği ıso belgesini veya ISO Belgelerini 3 yıllığına vermektedir, ilk yıl belgelendirme denetimi yapar belgeyi verir bir sonraki ve ondan sonraki yıl gözetim denetimi yapar sistem uygulanıyor mu ilgili ISO standardının gereklilikleri yerine getiriliyor mu sürekli iyileşme sağlanmış mı bunun gibi kriterlere bakar eğer sistemde yapılan kontrollerde herhangi bir sorun yok ise bir sonraki gözetim denetimine kadar iso belgesini kullanmaya devam edersiniz

ISO İle İlgili Tanımlar

 • iso-9001-belgesi-nedir-9PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
 • ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
 • SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
 • YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
 • KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
 • KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
 • VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.