ISO 14001:2004 Çevre Yönetim


ISO 14001 Nedir? 2-ISO14001İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.

ISO 14001 Belgesinin Faydaları?

iso1400-2004-belgesiISO 14001 Belgesinin Sağladığı Başlıca Faydaları Şöyle Sıralayabiliriz;

 • Ulusal ve/veya uluslararası şartlara uyma ISO 14001
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolü
 • Rekabette avantaj sağlaması
 • Pazar payının artırılması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı hazırlıkların yapılması,
 • Kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır? iso14001cevreFirmanın Ticaret sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi, SSK Çalışan Hizmet Dökümü evraklarını tarafımıza ulaştırması halinde yapılacak olan başvuruya istinaden Firma için Aşama 1 Tarihi belirlenir.

Yapılacak olan Aşama1 Denetimine istinaden, denetim de ortaya çıkan eksiklikler ve firma bünyesinde yapılması gerekenler düzeltici faaliyet olarak firmaya beyan edilir.

firmanın eksiklerini tamamlaması ve hazır hale gelmesinden sonra yapılacak olan ISO Denetiminden sonra firmada uygunsuzluk bulunmaması halinde Belgelendirme İşlemleri tamamlanır

ISO 14001 Standardının Yapısı iso14001cevre2015ISO Belgelendirmenin Firmalara ve Organizasyonlara Sağladığı faydalar arasında başlıca sayabileceklerimiz Şunlardır,

 • Kuruluşa Kalite, Toplam Kalite anlayışlarını ve olgularını sağlamak,isonun-faydalari
 • Satış Oranlarını ve Pazar Paylarını Arttırmayı Hedeflemek,
 • İdari Yönetim Kısmının etkinliğini arttırmak,
 • Uygunsuz Ürün/Hizmet oranlarını düşürerek, ürün/hizmet maliyetlerini Azaltmak,
 • Çalışan Personele Görev Yetki ve Sorumluluk Bilinci kazandırılması,
 • Kuruluş İçi organizasyon şeması ve Saha Planlaması yapılması,
 • Yapılan tüm faaliyetlerde izleme ve değerlendirme olanağı sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetlerini arttırarak, Müşteri ilişkilerinin pozitif yönde artması,
 • Dökümantasyon ve Sistematikleşme,
 • Etkinlik ve üretkenlik artışı

ISO 14001 Belgesi İçin İstenen Evraklar ISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

iso14001-1600x1038-ISO belgesi için istenen evraklar;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi
 • SSK Çalışan Hizmet Dökümü

evrakları istenmektedir.